Livslang læring 2018: Sysselsatte som ikke deltar i opplæring

Forsiden av faktaarket

Dette faktaarket handler om sysselsatte som ikke deltar i utdanning eller opplæring, og presenterer resultater fra to nye spørsmål i Lærevilkårsmonitoren 2018. Det kommer flere publikasjoner basert på Lærevilkårsmonitoren i løpet av 2018.

45 prosent av de sysselsatte i Norge har ikke deltatt i utdanning eller opplæring siste år. Det utgjør omtrent 1,1 millioner yrkesaktive. Ni prosent av de som ikke har deltatt, har imidlertid bedt arbeidsgiver om å få delta i opplæring, mens 13 prosent har fått tilbud av arbeidsgiver om å delta. Både egeninitiativet og tilbud fra arbeidsgiver variere mellom ulike grupper av sysselsatte. Det store flertallet har imidlertid verken etterspurt eller fått tilbud om å delta.

Last ned faktaarket (pdf)