Livslang læring 2018: Innvandreres deltakelse i videreutdanning og opplæring

Forsiden av rapporten

Lærevilkårsmonitoren er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av SSB som en del av Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Det er den største årlige spørreundersøkelsen om voksenes læring i Norge. I dette notatet ser vi på voksne innvandreres deltakelse i formell videreutdanning og ikke-formell opplæring.

En del innvandrere, særlig flyktninger, mangler den formelle kompetansen som det norske arbeidslivet etterspør. Flere har behov for grunnleggende kvalifisering, i tillegg til norskopplæring, før de kan delta i arbeidslivet. Dette påvirker innvandreres deltakelse i videreutdanning og opplæringstiltak. Lærevilkårsmonitoren viser at en større andel innvandrere deltar i videreutdanning enn den øvrige be-folkningen, men at innvandrere deltar mindre i ikke-formell opplæring. Innvandrere deltar i større grad i videreutdanning fordi de har et større behov for formell kvalifisering i voksen alder.

Last ned rapporten (pdf)