Kunnskap om alfabetisering – litteratur om alfabetisering og andrespråkstilegnelse

  • Publisert: 2014
  • Utgiver: Vox
  • Forfatter: Pernille Birkeland og Magnus Fodstad Larsen
Forsiden av rapporten

Rapporten presenterer forskning om alfabetisering og andrespråkstilegnelse.

Kartlegging av litteraturen har vi utført ved å søke i databaser og på Internett, og gjennom håndsøk i utvalgte litteraturlister. Litteraturen blir presentert i to referanselister, hvor den ene inkluderer sammendrag fra publikasjonen/databasen. Artiklene inneholder mange gode tips til hvordan du kan strukturere og gjennomføre opplæringen.

Last ned rapporten (pdf)