Kompass 2017

Forsiden av rapporten

Årets utgave av Kompass omhandler hvordan vi kan sikre kompetansen i en tid med omstilling. I rapporten har vi undersøkt flere temaer rundt omstilling og hvordan voksne kan tilegne seg kompetansen de og arbeidslivet trenger. Vi har sett på formell og ikke formell opplæring, innvandrernes kompetanse og framtidens arbeidsmarked. Temaene er satt høyt på det politiske ordskiftet.

Kompass er Kompetanse Norges nye, årlige temabaserte publikasjon hvor vi beskriver vi sentrale kompetansepolitiske virkemidler innen arbeids-, utdannings- og integreringsfeltet. Vi ser på hvordan disse fungerer og påpeker nødvendige grep.

Last ned Kompass (pdf)