Kompass 2019

Illustrasjon fra forsiden av Kompass

Kompass er vår årlige publikasjon som tar opp aktuelle kompetansepolitiske problemstillinger. Årets rapport handler om seniorer og deres tilknytning til arbeidslivet, og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter den økende andelen eldre fører med seg.