Kompass 2019

  • Publisert: 2019
  • Utgiver: Kompetanse Norge
  • Forfatter: Olena Tkachenko, Linda Berg, Pia Ianke, Joakim Hertzberg Ulstein, Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten
Illustrasjon fra forsiden av Kompass

Kompass er vår årlige publikasjon som tar opp aktuelle kompetansepolitiske problemstillinger. Årets rapport handler om seniorer og deres tilknytning til arbeidslivet, og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter den økende andelen eldre fører med seg.