Karriereveiledning i kriminalomsorgen

En mann på vei ut av en døråpning

Innsatte i norske fengsler har svært varierende tilgang til karriereveiledning, det viser undersøkelsen Karriereveiledning i kriminalomsorgen utgitt av Kompetanse Norge i juni 2017.

Rapporten Karriereveiledning i kriminalomsorgen bygger på en spørreundersøkelse blant rådgiverne i fengselsundervisningen gjennomført sommeren 2016. Den fokuserer på hvilket tilbud de innsatte har, veiledernes kompetanse og utfordringer og deres samarbeid med andre aktører. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om karriereveiledning til denne gruppen voksne og synliggjøre muligheter og ressurser.

Rapporten viser at innsatte i norske fengsler har ulik tilgang til karriereveiledning, og at det er stor variasjon mellom ulike soningsgrupper og fengsler. Innsatte som er utenfor skoleavdelingen er blant dem som ikke får et tilstrekkelig veiledningstilbud om utdanning og yrkesvalg.

Undersøkelsen viser videre at rådgiverne i fengselsundervisningen samarbeider med en rekke aktører både internt i fengselet og med eksterne, bl.a. Nav-veiledere og offentlige karrieresentre. De opplever at de har et for stort oppgavespenn: «For liten tidsressurs» og «for mye administrativt arbeid» oppleves som de to største utfordringene i rollen.

Våre anbefalinger

Kompetanse Norge anbefaler kontakt og samarbeid med offentlige karrieresentre for å styrke karriereveiledningen i kriminalomsorgen. Det er også behov for videre undersøkelser og forskning på området.

Last ned rapporten