Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Skjermdump av forsiden av notatet

Formålet med notatet er å bidra til en felles nordisk forståelsesramme for karrierekompetanse (CMS), som kan brukes i den videre utvikling av karriereveiledning i de nordiske landene. Notatet er skrevet av Rie Thomsen fra Universitetet i Aarhus etter initiativ fra den nordiske gruppa i European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Notatet er finansiert av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL). Målgruppen er karriereveiledere, lærere, undervisere, forskere, ledere, beslutningstakere.