Hva sier forskningen om fleksibel opplæring for voksne

Skjermdump av rapporten som er en kollasj med bøker

På oppdrag for Kompetanse Norge har tre forskere fra NIFU, Sabine Wollscheid, Ann Cecilie Bergene og Dorothy Sutherland Olsen, de siste månedene trålet gjennom siste års forskning på hva som kan gi fleksibilitet i opplæring og utdanning for voksne, og hva denne fleksibiliteten kan resultere i. Arbeidet har munnet ut i en rapport som består av en systematisk kunnskapsoppsummering om temaet.

Formålet med rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om fleksibel opplæring. Kompetanse Norges definisjon av fleksibel opplæring legges til grunn for kunnskapsoppsummeringen, men den ser også på forskning på fleksibel opplæring som går utover denne definisjonen. Gjennomgangen omfatter norsk og annen skandinavisk forskning, i tillegg til internasjonal forskning.

Last ned Fleksibel læring for voksne - en kunnskapsoppsummering (pdf)