Get yourself connected: Conceptualising the role of digital technologies in Norwegian career guidance

Forsiden av rapporten

Rapport er bestilt av Ekspertutvalget om karriereveiledning for å se på rollen digital teknologi kan spille i karriereveiledningstilbudet. Det argumenteres for at karriereveiledning, og e-veiledning spesielt, kan fremme arbeidet med utviklingen av kompetansepolitikken i Norge.