Én av ti virksomheter melder om stor grad av udekket kompetansebehov

Forsiden av faktaarket

Kompetanse Norge har siden 2004 gjennomført en årlig spørreundersøkelse rettet mot norske virksomheter. Kompetansebehov har vært gjennomgangstemaet i Virksomhetsbarometeret. Hovedtemaene i årets undersøkelse er udekket kompetansebehov, rekruttering av grupper med svak tilknytning til arbeidslivet og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Hovedfunn:

  • Det udekkede kompetansebehovet i norske virksomheter har hatt en svak økning siden 2016, som var første gangen vi stilte dette spørsmålet.
  • Mer enn 80 prosent av norske virksomheter har ikke ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet eller uten fullført videregående skole i løpet av det siste året.
  • Sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige for norske virksomheter.

Dette faktaarket presenterer hovedtallene i årets undersøkelse. Andre analyser er under produksjon, og vil bli publisert i løpet av høsten.

Last ned faktaarket (pdf)