CMS – et felles perspektiv på karriereveiledning?

Forsiden av rapporten

Rapporten er skrevet på bakgrunn av et prosjekt der Vox høsten 2013 inviterte en ekspertgruppe til å drøfte CMS-perspektivets (Career Management Skills) relevans i norsk kontekst.

Høgskolelektor Erik Hagaseth Haug fungerte som fagekspert for gruppen og har skrevet rapporten. Rapporten gir en gjennomgang av ekspertgruppens arbeid. I tillegg inneholder den en del refleksjoner knyttet til CMS-perspektivet: Hvilken internasjonal og europeisk kontekst perspektivet inngår i, hva perspektivets teoretiske bakteppe er, en drøfting av noen sentrale spørsmål som bør inngå i en vurdering av om det skal utvikles et såkalt rammeverk for karriereutvikling CMS-rammeverk) i Norge.  Avslutningsvis gir rapporten noen anbefalinger for et mulig videre arbeid med CMS-perspektivet i norsk sammenheng. Rapporten ble levert våren 2014 og publisert høsten 2014.

Last ned rapporten (pdf)