Bedre norskopplæring

Byrået Designit fikk i oppdrag å benytte tjenestedesignmetodikk på Vestre-Toten sitt norskopplæringstilbud. Prosjektet er et samarbeid mellom IMDi og Kompetanse Norge.

Tjenestedesignmetodikk involverer alle aktører i tjenesten, slik som for eksempel lærere, ledere i norskopplæringen, deltakere og relevante samarbeidsaktører. Målet med å bruke metodikkene er å skape helhetlige og meningsfulle tjenester basert på brukernes behov.

Målet med dette prosjektet var å identifisere ulike grep som kan gi et bedre norskopplæringstilbud på Vestre-Toten, og som kan ha overføringsverdi til andre kommuner.

Som en del av prosjektet har seks ulike grep for forbedring av norskopplæringstilbudet på Vestre-Toten blitt identifisert:

  • Tidlig utredning av syn og hørsel: Kommunen bør utrede før oppstart eller tidlig i løpet om deltakere har behov for hjelpemidler

  • Felles oppstart: Tre ukers felles oppstart med flere lærere tilstede. Justering av grupper underveis

  • Månedsmøter: Månedlige møter mellom deltaker og kontaktlærer. Tett oppfølging og brukermedvirkning i opplæringsløpet.

  • Språkpraksisplass: tilbud til alle i løpet av første år i opplæring.

  • Faddertjeneste: Frivillig tjeneste hvor etablerte innvandrere blir faddere for nye deltakere.

  • «Jeg lærer norsk»: Kampanje som bidrar til å senke terskelen for å snakke norsk i lokalsamfunnet.

Last ned rapporten: Bedre norskopplæring (pdf)

Brukerreiser, vedlegg 1 (pdf)

Brukerreiser, vedlegg 2 (pdf)

Presentasjon av prosjektet (pdf)