Arbeid og språk – et samspill

Forsiden av artikkelen

Artikkelen beskriver hvordan lærer, og deltakere som lærer et annet språk, sammen kan samle inn, utforske og bruke språk fra praksis- eller arbeidsplasser når de er tilbake i klasserommet.

Den beskriver også hvordan læreren han hjelpe deltakerne med å videreutvikle innlærte språkferdigheter i klasserommet når de er tilbake i praksis/arbeid.

Gjennom eksempler og teori viser artikkelen ulike tilnærminger til samspill mellom arenaene klasserom og praksissted/arbeidssted.

Artikkelen er i stor grad basert på et prosjektarbeid Michael Svendsen Pedersen har drevet for Kompetanse Norge i samarbeid med fire voksenopplæringssentre i Norge.

Last ned artikkelen (pdf).