Analysis, dialogue and dissemination of future skills needs

Forsiden av rapporten

I denne rapporten beskriver vi systemene for analyse, dialog og formidling av framtidige kompetansebehov i Sverige, Irland og Finland. Rapporten er bestilt av Kunnskapsdepartementet, og gir anbefalinger knyttet til framtidige kompetansebehov basert på andre lands erfaringer.