Vox-speilet 2010

Ung mann viser to eldre noe på dataskjermen

Vox-speilet er en årlig statistikkrapport som viser data fra hele landet om voksnes deltakelse i opplæring.

Vox-speilet presenterer statistikk fra formell utdanning og ikke-formell opplæring av voksne. Statistikken viser hvor mange som deltar i opplæring, hvem de er og hva de deltar på.
 

Statistikkområder

  • voksne i grunnskolen
  • norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • voksne i videregående opplæring
  • voksne i høyere utdanning
  • studieforbund og fjernundervisning
  • Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Hovedfunn om voksne i høyere utdanning

  • 6 600 studenter har søkt om opptak til høyere utdanning på bakgrunn av  realkompetanse i 2009, en økning på nærmere 2 000 personer siden 2007.
  • Hoveddelen av økningen finner vi blant de som søker lokalt opptak direkte til ledige plasser ved studiestedene. I 2007 var det 1 350 personer som søkte lokalt opptak, mens i 2009 var dette antallet 2 750. Dette gir en økning på litt over 100 prosent for denne opptakstypen.
Statistikken er også tilgjengelig på vox.no/statistikkbanken