Utviklingen av databruk i befolkningen fra 2008 til 2010

Dame med lap-top på fanget

Dette faktaarket handler om datahverdagen til befolkningen generelt, og de med svake digitale ferdigheter spesielt. Vi ser på hvor ofte de tar i bruk pc og Internett, og hvorfor.

For å få et inntrykk av hvordan dette har utviklet seg, sammenligner vi tall fra 2010 med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2008.
 
Faktaarket er basert på Vox’ undersøkelse om bruk av data og Internett i den voksne befolkningen og er en oppfølging av «Fremdeles mange som står igjen» fra 2011.