Fra utvikling til drift – Gode historier fra KUP

 • Publisert: 2007
 • Utgiver: Vox
 • Forfatter:
Fotomontasje av to arbeidere

Denne rapporten presenterer noen av historiene fra virksomheter som har utviklet gode læringstiltak. Alle prosjektene har fått støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP).

Vi mener disse prosjektene er gode representanter for de mange hundre prosjekter, virksomheter og deltakere fra det nå avsluttede Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP).
 
Prosjektene er hentet fra mange forskjellige arbeidsmiljøer:
 • Ringnes AS
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Kollektivtransportproduksjon AS
 • Helse-Bergen HF
 • Norsk Industri, Kompetanseavdelingen
 • Frelsesarmeen i samarbeid med Rusmiddeletaten
 • Hadeland Glassverk i samarbeid med Høgskolen i Akershus
 • Mattilsynet Innherad i samarbeid med Gilde, Bøndenes Salgslag (GBS)