Endringer bransjeprogram for helse og omsorg

På grunn av korona-situasjonen og de utfordringene den medfører for virksomheter og utdanningsinstitusjonene, vil det i 2020 være to søknadsfrister i bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgsektor:

Opprinnelige søknadsfrist:  2. april 2020

Ekstra søknadsfrist: 1. september 2020

Endringer i frister for å søke NOKUT om akkreditering vil fremgå i utlysningsteksten.

Kompetansetilbudene skal utvikles som et samarbeid mellom virksomheter innen kommunal helse- og omsorgssektor og utdanningstilbyder.

Kompetanse Norge har forståelse for at utvikling og gjennomføring av kompetanseutviklingstilbud kan være krevende i den situasjonen vi er i, og at det kan oppstå forhold som innebærer at samarbeid man har intensjoner om likevel ikke vil la seg gjennomføre.

For at flest mulig kan få tilgang til utdanningstilbudene, også hvis krisetiltakene skulle bli langvarige, oppfordrer vi til å utvikle studietilbud som også kan tilbys digitalt. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

For at det skal være mulig å dele og gjenbruke godt læringsinnhold på tvers av fagskoler må studietilbud som tilbys digitalt distribueres på offentlig tilgjengelige plattformer med åpen tilgang.  

Les hele utlysningen her.