Offentlig godkjente studieforbund

Studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet:

 • Akademisk studieforbund
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studieforbundet Næring og samfunn

Studieforbund godkjent av Kulturdepartementet:

 • Idrettens Studieforbund
 • Kristelig Studieforbund
 • Musikkens Studieforbund
 • Samisk Studieforbund
 • Senterpartiets Studieforbund
 • Studieforbundet Funkis
 • Studieforbundet Natur og miljø
 • Studieforbundet Kultur og tradisjon
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Venstres studieforbund