132 millioner til fleksible utdanningstilbud

Diku og Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til fleksible utdanninger gjennom to ulike ordninger. Ordningene skal bidra til at flere får opplæring og kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted. Søknadsfrist: 22. mars 2021 kl. 12.00.

Kompetanse Norge og Diku legger til rette for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, slik at flere kan lære hele livet. For å få til dette, trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset voksne i ulike livssituasjoner.

Utdanningstilbydere står fritt til å søke på begge ordningene, men det kan kun søkes til én ordning per utdanningstilbud.

Utdanningstilbudene som utvikles skal være forankret i konkrete behov for kunnskap og kompetanse hos kursets målgrupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for begge ordningene: 22.mars 2021 kl. 12.00.

Søknaden må skrives på norsk og leveres i søknadsplattformen Espresso. Søknaden må være komplett ved levering.

Tilskuddene lyses ut med forbehold om endelig tildeling over statsbudsjettet for 2021.

Mer informasjon om de to ordningene

Dette er de to ulike ordningene:

40 millioner kroner til utvikling og utprøving av fleksible videreutdanningstilbud

Kompetanse Norge lyser ut inntil 40 millioner kroner til utvikling og utprøving av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir. I denne utlysningen vil vi særlig prioritere videreutdanningstilbud for å styrke digital kompetanse, ikt-sikkerhet og kompetanse for det grønne skiftet/bærekraft.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan søke om tilskudd til utdanningstilbud. Utdanningstilbudet må utvikles i samarbeid mellom én eller flere utdanningsinstitusjoner og to eller flere virksomheter. Studentene skal kunne gjennomføre utdanning i kombinasjon med jobb.

Her finner du mer informasjon om utlysningen og lenke til søknadsportalen.

92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning

Diku lyser ut inntil 92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, og som kan gis utenfor campus.

Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse. Utdanningstilbudene i denne ordningen skal derfor kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning, og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse.

Ordningen omfatter universitets- og høyskoleutdanning på alle nivåer, både grunnutdanninger og videreutdanninger. Vi tar imot søknader fra alle fagområder.

Akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Disse kan søke alene eller som prosjektleder i et samarbeid med andre aktører: utdanningsinstitusjoner, relevante aktører i offentlig og/eller privat arbeidsliv, organisasjoner.

Vi prioriterer utdanningstilbud som møter samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse.

Her finner du mer informasjon om utlysningen og lenke til søknadsportalen.