Realkompetanse fra frivillig sektor

Gjennom frivillig arbeid er det mulig å opparbeide seg mye erfaring som er relevant både i arbeid og studier.

Realkompetansevurdering er derfor en nyttig metode å få dokumentert kompetanse den enkelte har fra frivillig sektor. Kompetansen kan være organisasjonsarbeid, fagkunnskap og mellommenneskelig kompetanse.

Det nordiske nettverket for voksnes læring, NVL, har laget en rapport om realkompetansevurdering av nøkkelferdigheter fra frivillig sektor fra 2016.