Hvordan få en realkompetansevurdering?

Ønsker du å få godkjent grunnskole?

Ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen der du bor. Liste over kommuner finner du her 

Ønsker du generell studiekompetanse eller et fagbrev (videregående opplæring)?

Ta kontakt med voksenopplæringen i ditt fylke

Ta gjerne kontakt med et karrieresenter, de kan gi veiledning

Les om ulike yrker og utdanningsveier på utdanning.no

Ønsker du opptak til høyere utdanning?

Les om opptak basert på realkompetanse på nettsidene til samordna opptak

Ta kontakt med studiestedet du ønsker å søke til, for å høre hva de krever av realkompetanse for opptak til sine studier. Kontaktinformasjon kan du finne på nettsiden til Utdanning.no.

Ønsker du fritak fra deler av et studium?

Ta kontakt med studiestedet ditt og be om informasjon om fritaksvurdering. Du kan finne informasjon om fritaksvurdering på studiestedets nettsider, som kan finnes på utdanning.no.

Ønsker du å få vurdert din realkompetanse i arbeidslivet?

Realkompetanse kan vurderes i forbindelse med interne forhandlinger om lønn i egen virksomhet. Kriterier for intern lønnsfastsettelse er i tilfelle noe arbeidsgiver og arbeidstakere avtaler internt. Dersom du ønsker at din realkompetanse skal vurderes i forbindelse med lønnsforhandlinger internt i egen virksomhet, kan du ta opp dette med leder og tillitsvalgte.

Ønsker du godkjenning av din utenlandske utdanning?

Ta kontakt med NOKUT

Ønsker du autorisasjon?

Det finnes flere autorisasjonskontorer for yrker som krever autorisasjon.

Autorisasjoner for helsepersonell tildeles av helsedirektoratet

Trenger du veiledning for å finne ut av hva du har av muligheter?

Ta kontakt med et karrieresenter, de kan gi veiledning

Nyttige lenker

Mer om realkompetansevurdering i utdanning