Hvem gjør hva på realkompetansefeltet?

Oversikt over hvem som har ansvar for realkompetanse innen forskjellige sektorer og hva de ulike aktørene jobbar med.

Realkompetansevurdering blir tilbudt i alle utdanningsnivå og ansvaret ligger hos de respektive ansvarlige instansene.

Kommunene

Kommunene har ansvar for å tilby og gjennomføre realkompetansevurdering inn mot læreplaner i grunnskolen. Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om hvordan det gjøres der.

Fylkeskommunene

Fylkeskommunene har ansvar for å tilby og gjennomføre realkompetansevurdering inn mot læreplaner i videregående opplæring. Alle fylkeskommuner har opprettet enheter som organiserer og gjennomfører vurderingene.

Samordna opptak

Samordna opptak har ansvar for å motta og formidle søknader i det sentraliserte opptaket til fagskoler, høgskoler og universitet. Dette gjelder også de som søker opptak basert på realkompetanse. De informerer om søknadsprosedyrer og krav til dokumentasjon for alle søkere og formilder relevante søknadsskjema. Samordna opptak sender innkomne søknader til søkte institusjon der selve realkompetansevurderingen skjer.

Fagskoler

Fagskolene har ansvar for gjennomføring av realkompetansevurdering mot opptak og fritak til fagskoleutdanning. De kan motta søknadene direkte eller gjennom samordna opptak, som sender innkomne realkompetansesøknader fra det sentrale opptaket til fagskolen som er ført opp som førstevalg.

Universitet og høgskoler

Universitet og høgskoler har ansvar realkompetansevurdering opp mot egne krav for opptak eller fritak. Institusjonene kan motta søknader om opptak direkte, eller fra Samordna opptak som sender innkomne realkompetansesøknader fra det sentrale opptaket til institusjonen som er ført opp som førstevalg. Les mer om opptak basert på realkompetanse hos Samordna opptak.

Offentlige karrieresentre

Karrieresentre kan gi karriereveiledning og informere om arbeidsmarked og utdanningsmuligheter.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge koordinerer arbeidet fra nasjonalt hold. Vi har ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom de ulike aktørene, holde oversikt over fagområdet nasjonalt og internasjonalt, forme kompetansepolitiske innspill, legge til rette for kompetanseutvikling, veilede og informere om realkompetansevurdering.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvar for tolking og implementering av opplæringslova med forskrift, inkludert realkompetansevurdering for voksne i grunnopplæringen:

Kontakt