Dokumentasjon av realkompetanse

Se eksempler på verktøy du kan bruke for å dokumentere realkompetanse.

Kompetanseattest

Verktøyet baserer seg på at du beskriver din egen kompetanse i et enkelt skjema. På denne måten blir du enkelte bevisst din egen kompetanse og får samtidig et skriftlig dokument som kan brukes i ulike sammenhenger. Kompetanseattesten kan signeres av din arbeidsgiver.

Skjema for Kompetanseattest (Word)

Brukerveiledning kompetanseattest (pdf)

Under finner du eksempler på hvordan man kan fylle ut kompetanseattesten. Vi har hentet eksempler fra forskjellige yrkesgrupper.

Klikk på det yrket som passer best for deg for å se eksempelet i pdf-format.

Kompetanseattest
Telemontør
Fagarbeider
Gårdbruker
Sekretær

Andre verktøy

Europass består av fem ulike dokumenter som kan brukes til å beskrive kompetanse, blant annet Europass CV.