Dokumentasjon av realkompetanse

Se eksempler på verktøy du kan bruke for å dokumentere realkompetanse.

Kompetanseattest og cv

Verktøyet baserer seg på at den enkelte beskriver sin egen kompetanse i et enkelt skjema. På denne måten blir den enkelte bevisst sin egen kompetanse og får samtidig et skriftlig dokument som kan brukes i ulike sammenhenger. Men skjema er en egenregistrering, og vil ikke godkjennes av offentlig instanser. Dette er for egen bevisstgjøring og for å få oversikt over egen kompetanse.

Skjema for Kompetanseattest (Word)

Skjema for cv (Word)

Brukerveiledning for skjemaene (pdf)

Under finner du eksempler på hvordan man kan fylle ut kompetanseattesten og cv. Vi har hentet eksempler fra forskjellige yrkesgrupper.

Klikk på det yrket som passer best for deg for å se eksempelet i pdf-format.

Kompetanseattest
Telemontør
Fagarbeider
Gårdbruker
Sekretær

Andre verktøy

Voksenopplæringsforbundet har laget et verktøy for dokumentasjon av kompetanse fra frivillig sektor: 
 
Europass består av fem ulike dokumenter som kan brukes til å beskrive kompetanse.