Realkompetansevurdering i fagskoler

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en fagskole. Søkeren må være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring. Dette betyr vanligvis 19 år eller eldre.

Den enkelte fagskolen står fritt til å gjøre realkompetansevurderingen selv, eller henvise til realkompetansevurdering i videregående opplæring.

Veiledning

Kompetanse Norge har laget en veiledning for realkompetansevurdering i fagskoler. Veiledningen er utviklet i samarbeid med både offentlige og private fagskoler.

Last ned veiledningen (pdf)

Nettsteder

Fylkeskommunale fagskolers nettside for opptak

Nasjonalt fagskoleråd

Statistikk og publikasjoner

Se oversiktsside med statistikk og publikasjoner om realkompetanse og publikasjoner om fagskolen.