Realkompetansevurdering i fagskoler

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en fagskole. I fagskolelovens § 16 står det:

«Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Til kunstfaglige fagskoleutdanninger kan søkere som fyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen, tas opp på grunnlag av realkompetanse og opptaksprøve hvis søkerne er 19 år eller eldre i opptaksåret.»

En realkompetansevurdering kan også føre til fritak fra emner. I fagskolelovens § 8 står det:

«Fagskoler kan etter en faglig vurdering også gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Det kan gis et slikt fritak på grunnlag av dokumentert realkompetanse.»

Veileder

Kompetanse Norge har laget to nye veiledere; en for opptak i fagskoler og en for fritak i fag på grunnlag av realkompetansevurdering. Veilederne er utviklet i samarbeid med både offentlige og private fagskoler.

Last ned veilederen for opptak i fagskoler (pdf)

Last ned veilederen for fritak i fag (pdf)

Nettsteder