Realkompetansevurdering i arbeidslivet

I hovedavtalen mellom LO og NHO anmoder de bedriftene til å ha et system for å dokumentere realkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet er også et viktig grunnlag for realkompetansevurdering inn mot utdanning.

Rapporten Realkompetansevurdering – status og utfordringer 2011 gir blant annet en gjennomgang av litteratur om realkompetansevurdering i arbeidslivet.

Virke har, sammen med NHO, LO og YS, ledet et prosjekt for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan. Rapporten Balansekunst (2018) beskriver modellen

Dokumentasjon

Dokumentasjon av kompetanse fra arbeidslivet kan være attest fra arbeidsgiver eller egenerklæringer som beskriv kompetansen som er opparbeidet på en arbeidsplass, signert av arbeidsgiver. I tillegg kan attester, kursbevis og cv gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Eksempel på verktøy for å dokumentere egen kompetanse

Statistikk og publikasjoner

Se oversiktsside med statistikk og publikasjoner om realkompetanse.