Korona – pandemien: informasjon om prøvene

Viktig informasjon til deg som ønsker å ta Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven:

Til alle kandidater av norskprøven sommer 2020

Norskprøvene går som planlagt i utvidet prøveperiode, 18. mai – 5. juni. Prøvestedet sender ut informasjon om tid og dato for prøven. Vær obs på at prøven din kan bli flyttet til en annen dato enn den du meldte deg opp til.

Til alle kandidater av Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven

Stortinget har åpnet for at samfunnskunnskapsprøvene igjen kan gå som normalt.

Sjekk påmeldingsportalen for å finne ut når ditt prøvested gjennomfører samfunnskunnskapsprøve og Statsborgerprøve.

Oppdatert 8. mai klokka 09.42