Til alle kandidater av Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven

Fra og med 18. mars 2020 er det ikke mulig å ta samfunnskunnskapsprøve eller Statsborgerprøve mens skolene er stengt.

Det er fordi myndighetene gjennomfører nasjonale tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Du kan melde deg opp til Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve etter 13. april. Hvis de nasjonale tiltakene videreføres etter 13. april, og skolene fortsatt er stengt, vil prøven din bli flyttet eller avlyst.

Situasjonen vurderes daglig, og vi vil komme med oppdatert informasjon så snart noe endrer seg.

Oppdatert 1. april klokka 16:34