Statsborgerprøve

Per 17. mars holder mange prøvesteder stengt for gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap, på grunn av smitteverntiltak. Hvis prøvestedet ditt er stengt, vil det bety at du ikke kan ta prøven før det åpner igjen. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Du må klage til prøvestedet.

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt.

Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.