Samfunns­kunnskapsprøve

Du vil få tilsendt prøvebeviset ditt 2-4 uker etter at du har tatt prøven.

Du kan også logge inn Min side for å se resultater fra dine prøver når de er klare, og du kan se om din kontaktinformasjon er korrekt.

Har du spørsmål om prøvebeviset, må du ta kontakt med prøvestedet.

Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!

Trenger du nytt prøvebevis?

Da må du kontakte stedet du tok prøven og be om kopi av prøvebeviset.