Samfunns­kunnskapsprøve

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter).

Prøven skal være på et språk du forstår godt. Skal du bruke prøven til å søke om norsk statsborgerskap, må prøven være på norsk.

Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig.
Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven.

Du kan ta prøven på et av disse språkene:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk/kroatisk/serbisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kurdisk (sorani)
 • kurdisk (kurmanji)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pashto
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

Valg av språk

Du velger ikke språk når du melder deg på prøven. Du velger språk når du skal ta prøven på prøvestedet.

Vil du få spørsmålene lest opp?

Du kan få spørsmålene lest opp med hjelp av en lydfil på disse språkene:

 • arabisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kurmanji
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tigrinja
 • urdu

Hvis ikke prøven er tilgjengelig på et språk du forstår godt, kan du søke om å ta prøven muntlig eller ved hjelp av tolk. Du må sende søknaden til prøvestedet ditt.

Ønsker du å øve på prøvene?

Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter.

Har du ikke gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du trenger ikke uttalelse fra lege eller lignende for å søke om å gjennomføre prøven muntlig.

Har du syns- eller hørselshemminger, må du søke til prøvestedet ditt om tilrettelegging. Dette gjelder også hvis du skal ta prøven muntlig på tegnspråk.

Har du dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan du også ha rett til tilrettelegging av prøven.

Du må kontakte prøvestedet ditt raskest mulig, men senest tre dager etter at du meldte deg på prøven.

Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette legger du ved søknaden om tilrettelegging.

Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta prøven muntlig.

Juks

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 •  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Juks, eller forsøk på juks kan gjøre at

 • du må gå fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis 
 • du må vente ett år før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale for prøven neste gang du tar prøven

Vi kan finne ut at du jukser under prøven, etter prøven eller når vi retter prøven du har tatt.

Hvis du blir tatt for å jukse, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen..

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.