Samfunns­kunnskapsprøve

Kommunen du bor i bestemmer når prøvestedene arrangerer samfunnskunnskapsprøven. Det settes opp flere prøvedatoer hele året.

Du finner ut når neste samfunnskunnskapsprøve er ved å gå inn i påmeldingsportalen.
Finn ditt fylke og ditt prøvested for å se dato for prøven.

Har ikke prøvestedet satt opp prøvedato? Da tar du kontakt med prøvestedet for å få vite når neste prøvedato blir.

Du finner kontaktinformasjon inne på samme sted som prøvedatoene.

Skal du melde deg på samfunnskunnskapsprøven?