Prøver i norsk og samfunnskunnskap i koronatiden

Her kan du, som kandidat, finne svar på spørsmål du har om gjennomføring av prøvene i norsk og samfunnskunnskap. Hvis du ikke finner svaret på ditt spørsmål her, kan du ta kontakt direkte med prøvestedet ditt, eller voksenopplæringen i din kommune.

Prøvestedet ditt er stengt hvis din kommune står under paragraf (§)16a, 17 eller 18 i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) (oppdatert 17.03.2021)

Hva skjer hvis prøven blir avlyst på grunn av koronatiltakene?

Hvis prøven blir avlyst, vil prøvestedet ditt ta kontakt med deg på e-post eller SMS.

Kan jeg få tilbake prøveavgiften hvis prøven er avlyst på grunn av koronatiltakene?

Prøvestedet informerer deg om du får pengene tilbake, eller om din påmelding blir flyttet til neste prøveperiode.

Skal jeg møte til prøve?

Du må selv vurdere om du er frisk nok til å møte opp for å ta prøven. Du kan lese mer om dette i Utdanningsdirektoratets smittevernveileder.

Skal jeg ha munnbind på muntlig prøve? Hvordan kan jeg da se/forstå hva de andre sier?

Dette er noe som prøvestedet bestemmer, men du bør ta med flere munnbind i tilfelle.

Er det trygt med så mange på ett sted?

Prøvestedet skal sørge for at prøven er satt opp på en trygg måte, og de skal følge de relevante råd og retningslinjer for prøvegjennomføringen.

Kan jeg ta prøven på nett?

Nei. Alle kandidater som skal gjennomføre prøvene i norsk eller samfunnskunnskap må møte fysisk i prøvelokalet.

Jeg finner ikke svaret til mitt spørsmål. Hvem kan jeg spørre?

Hvis du ikke finner svaret til ditt spørsmål her, kan du kontakte ditt prøvested direkte. Hvis du ikke er oppmeldt til prøve, men har noen spørsmål, kan du kontakte voksenopplæringen i din kommune.

Du finner kontaktinformasjonen til prøvestedet eller voksenopplæringen på nettet.