Norskprøven ved opptak til høyere utdanning

Hvis du tar norskprøven i mai/juni, får du prøvebeviset ditt etter at fristen er gått ut for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak. For å dokumentere norskferdighetene dine, må du derfor oppgi kandidatnummeret ditt i et Word-dokument eller lignende og laste det opp som vedlegg til søknaden. Samordna opptak vil hente resultatet fra databasen for prøveresultater.

En mann sitter foran en pc
Foto: Terje Heiestad

Norskprøve fra Kompetanse Norge

Får du resultat B2 på alle de fire delprøvene på norskprøven har du gode nok norskferdigheter til å søke høyere utdanning. Ta vare på kandidatnummeret du får når du melder deg opp til norskprøven, slik at du kan legge det ved søknaden til Samordna opptak. Kandidatnummeret står også i innkallingsbrevet til prøven.

Ulike norskprøver kan gi ulik poengsum

Studier med flere søkere enn antall studieplasser, har poenggrenser for inntak. Bestått norskprøve på nivå B2 i alle delferdigheter omregnes til karakteren 4. Andre prøver i norsk kan omregnes til en bedre karakter og dermed gi høyere poengsum enn norskprøven. Se poengberegning av ulike prøver i norsk.

Fra våren 2018 får norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver regnet om resultatet til karakteren 4 for Samordnet opptak. Samtidig likestilles B2 på norskprøven med karakteren B på universitetenes egne Trinn 3-eksamener.

Omregningen også gjelder for de som har et prøvebevis fra Norskprøven fra tidligere år.

Se Samordna opptak for utfyllende informasjon om krav ved opptak til høyere utdanning for personer med utenlandsk utdanning.