Norskprøven ved opptak til høyere utdanning

Hvis du tar norskprøven i mai/juni, får du prøvebeviset ditt etter at fristen er gått ut for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak. For å dokumentere norskferdighetene dine, må du derfor oppgi kandidatnummeret ditt i et Word-dokument eller lignende og laste det opp som vedlegg til søknaden. Samordna opptak vil hente resultatet fra databasen for prøveresultater.

En mann sitter foran en pc
Foto: Terje Heiestad

Norskprøve fra Kompetanse Norge

Tar du Kompetanse Norges norskprøver og får resultat B2 eller bedre i alle fire ferdigheter, har du gode nok norskferdigheter til å søke høyere utdanning.

Ta vare på kandidatnummeret du får når du melder deg opp til norskprøven, slik at du kan legge det ved søknaden til Samordna opptak. Kandidatnummeret står også i innkallingsbrevet til prøven. Se Samordna opptak for utfyllende informasjon om krav ved opptak til høyere utdanning for personer med utenlandsk utdanning.