Lytteforståelse nivå A2–B1

Lytteforståelse nivå A2–B1

Alle elevene tar samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå, eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Illustrasjon som viser prøvestrukturen

Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.

Eksempel

Eksempel på flervalgsoppgaver hvor du nederst kan se hvor mange oppgaver det er

 

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven (markert med gult). Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil:

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på A2–B1 har oppgaver på A2 og B1-nivå. (Men du vil også få A1- og kanskje B2-oppgaver i forprøvene.)

Under kan du se eksempler på de oppgave-typene som finnes på A2 og B1.

De fleste oppgavene er på A2 eller B1-nivå. Er du på A2-nivå, er det normalt at du ikke klarer B1-oppgavene.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare mange av disse oppgavene selv om du ikke kan alle ordene.

Eksempeloppgaver nivå A2–B1

Eksempeloppgave: «Klikk i bilde og kalender» 

Du skal lytte og klikke på riktig sted i bildet.

Oppgavene er på A2-nivå.

Eksempeloppgave: «Velg bilde» 

Du skal lytte og klikke på riktig bilde.

Oppgavene skal være på A2-nivå.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver» 

Du skal lytte og klikke på riktig svar.

Samme svar kan være riktig flere ganger etter hverandre. For eksempel kan første svar-alternativ være riktig to ganger på rad.
Noen av oppgavene har samme spørsmål og svar-alternativer. Også her kan flere oppgaver ha samme svar.

Oppgavene er på A2- og B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Tema-serie» 

Du får fire oppgaver der en person forteller om sine erfaringer. For hver oppgave skal du svare på det samme spørsmålet, og velge mellom de samme svaralternativene. Samme svar kan være rett på flere oppgaver.