Lytteforståelse nivå A2–B1

Lytteforståelse nivå A2–B1

Alle elevene tar samme prøve, men det er flere deler, og alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har forprøver og hovedprøver.
Forprøvene er korte og har 6-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

Du starter med en forprøve, og denne bestemmer hvilken del du får etterpå.

Forprøvene skal ta deg videre til riktig hovedprøve.

Den letteste forprøven tar deg til hovedprøve A1-A2, eller til en vanskeligere forprøve. Kan du mye, får du 3 forprøver, og mange oppgaver. Kan du ikke så mye, får du bare én forprøve. (Du kan ikke få mer enn én hovedprøve)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Viser rekkefølgen på hvordan prøvene er lagt opp med forprøve og hovedprøve

Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.

Eksempel

Eksempel på flervalgsoppgaver hvor du nederst kan se hvor mange oppgaver det er

 

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven (markert med gult). Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil:

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på A1–A2 har oppgaver på A2 og B1-nivå. (Men du vil også få A1- og kanskje B2-oppgaver i forprøvene.)

Under kan du se eksempler på de oppgavene som finnes på A2 og B1.

De fleste oppgavene er på A2 eller B1-nivå. Er du på A2-nivå, er det normalt at du ikke klarer B1-oppgavene.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare mange av disse oppgavene selv om du ikke kan alle ordene.

Oppgaver på nivå A2–B1 Her kan du øve (velg en oppgave):

Oppgave: "Klikk i bilde og kalender"
Du skal lytte og klikke på riktig sted i bildet.

Oppgavene er på A2-nivå.

Eksempeloppgaver 
(åpner i ny fane)

Oppgave: "Velg bilde"
Du skal lytte og klikke på riktig bilde.

Oppgavene skal være på A2-nivå.

Eksempeloppgaver 
(åpner i ny fane)
Oppgave: "Flervalgsoppgaver"
Du skal lytte og klikke på riktig svar.

Oppgavene er på A2- og B1-nivå.
Eksempeloppgaver 
(åpner i ny fane)

Oppgave: "Klikk og velg"
Du får høre om noe som skjer i nærområdet. Det er flere spørsmål og svar.
Du svarer ved å klikke på pilen og velge rett svar.

Oppgavene skal være på A2- og B1-nivå.

Eksempeloppgaver 
(åpner i ny fane)

Oppgave: "Klikk og dra"
Du får høre om en person som har mye å gjøre. Du skal sette de gule lappene i riktig rekkefølge. Klikk på lappene og dra dem til rett sted.

Lappene skal stå i den rekkefølgen som personen gjør tingene i.

Oppgavene skal være på A2- og B1-nivå.

Eksempeloppgaver 
(åpner i ny fane)