Lytteforståelse nivå A1–A2

Lytteforståelse nivå A1–A2

Alle elevene tar samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå, eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Illustrasjon som viser prøvestrukturen

Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.

Eksempel

Eksempel på flervalgsoppgaver hvor du nederst kan se hvor mange oppgaver det er

 

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven (markert med gult). Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil:

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på A1–A2 har oppgaver på nivå A1 og A2.

Under kan du se eksempler på de oppgave-typene som finnes på A1 og A2. Noen av eksempel-oppgaver er lettere enn A1, men de fleste er på A1 eller A2-nivå. Er du på A1-nivå, er det normalt at du ikke klarer A2-oppgavene.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare mange av disse oppgavene selv om du ikke kan alle ordene.

Eksempeloppgaver nivå A1–A2: 
Eksempeloppgave: «Klikk i bilde og kalender» 

Du skal lytte og klikke på riktig sted i bildet.

Eksempeloppgave: «Velg bilde» 

Du skal lytte og klikke på riktig bilde.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver» 

Du skal lytte og klikke på riktig svar.

Noen oppgaver har samme spørsmål og samme svar-alternativer. Flere oppgaver kan ha samme svar. For eksempel kan første svar-alternativ være riktig to ganger på rad.