Leseforståelse nivå B1–B2

Leseforståelse nivå B1–B2

Alle elevene tar samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå, eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

 

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Illustrasjon som viser prøvestrukturen

Du har 75 minutter til hele leseprøven.

I forprøvene vil det være oppgaver som er for vanskelige for deg. Svar så godt du kan, og gå videre.

Ikke bruk lang tid på vanskelige oppgaver i forprøvene. 10-15 minutter er nok på en forprøve.

Så bør du gå videre, slik at du får nok tid til hovedprøven.

Linjen med tall under oppgavene viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven. Se bilde med tallene markert med gult:

Utsnitt av prøven med flervalgsknapper og hvor du nederst ser tallene 1 til 6 for å vise antall oppgaver

 

Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

Du får lette og vanskelige oppgaver gjennom hele prøven. Er en oppgave for vanskelig, bør du gå videre til neste. Det er bedre å gå tilbake til vanskelige oppgaver etter at du har gjort de lette oppgavene.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil::

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Denne prøven har oppgaver på B1- og B2-nivå.

Er du på B1-nivå, er det naturlig at du ikke klarer B2-oppgavene. De fleste oppgavetypene har både B1- og B2-oppgaver.

Eksempeloppgaver nivå B1–B2:

Eksempeloppgave: «Flytt avsnitt» 

Avsnittene i oppgaven skal bli en sammenhengende tekst. Det øverste avsnittet kan du ikke flytte.
De andre avsnittene kan du klikke på og dra til rett sted.

Oppgavene skal være på B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver – lang og kort» 

Du skal lese og klikke på riktig svar.

Oppgavene skal være på B1- og B2-nivå.

Eksempeloppgave: «Lukeoppgave» 

Oppgavene har huller eller «luker» der det mangler noe. Når du klikker på pilen, får du se fire alternativer.
Klikk på riktig alternativ, så kommer det inn i teksten.

Oppgavene skal være på B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Klikk ord (Hvilken person)» 

Du skal lese teksten, lese oppgaven og klikke på navnet til personen som er riktig svar.

Oppgavene skal være på B2-nivå

Eksempeloppgave «Klikk på synonym» 

Du skal lese og klikke på ord eller uttrykk som i denne teksten betyr omtrent det samme som ordet/uttrykket i oppgaven. Bytter du ordet i teksten med ordet i oppgaven, skal setningen fortsatt være riktig.

NB: Det er mange vanskelige ord i disse tekstene. Du må ikke kunne disse ordene for å klare oppgavene. Forstår du teksten som helhet, skal du klare å svare riktig.

Disse oppgavene skal være på B1- og B2-nivå.