Klage på resultat på norskprøven

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven.

Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat.

Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve.

Klagefristen er innen mandag 8. februar klokka 23:59.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger i klageskjemaet. Du trenger ikke skrive hvorfor du klager.

Klageskjemaet

Hvilket nivå var det på prøven du tok?
Jeg har søkt høyere utdanning

 

* = Feltet må fylles ut

** = Feltet må fylles ut. Hvis du ikke har en e-postadresse kan du sende klagen i posten. Husk å skrive den samme informasjonen som vi ber om i skjemaet.

Send klagen til:
Kompetanse Norge
Postboks 236 Sentrum
0103 Oslo