Samfunnskunnskapsprøven

På samfunnskunnskap.no finn du tekstar og filmar som dekkjer pensum til statsborgarprøven.

Vi har laga eksempeloppgåver til samfunnskunnskapsprøven.

Eksempeloppgåvene viser korleis statsborgarprøven vil sjå ut. I oppgåvene må du velje eitt av tre svaralternativ for kvart spørsmål. Det er ikkje fasit til prøven.