Norskprøven

Neste mulighet for å ta prøven vil være i neste planlagte prøveperiode 18. - 29. mai. Les mer om samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven her.

Resultat norskprøven vår

Resultat norskprøven vinter blir sendt frå 31. mars på e-post og prøvebeviset kommer i posten.

Dersom du ikkje har fått resultatet, kan du ta kontakt med prøvestaden (der du tok prøven). Sjekk om dei har rett e-postadresse og postadresse.Be dei sende karakterutskriften på e-post.

Resultata får du som karakterutskrift på e-post og prøvebevis i posten. Prøvebeviset kan ta nokre ekstra dagar på grunn av postgang.

Du kan også logge inn på Min side for å sjå resultatar frå prøvene dine når dei er klare, og du kan sjå om kontaktinformasjon din er rett.

Får du ikkje logga inn, ta kontakt med prøvestaden.

Prøvebeviset fortel kva for eit nivå du har klart. Hugs å ta vare på prøvebeviset ditt!

Skal du klage?

Norskprøven måler språkferdigheiter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Til delprøven i skriftleg framstilling og til delprøven i munnleg kommunikasjon melder du deg opp til ein prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Eigenvurdering og vurderingsskjema kan vere til hjelp for å velje riktig prøve.

Dette er ei enkel forklaring på kva nivåa betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjende, daglegdagse ord og uttrykk. Du kan delta i ein samtale på ein enkel måte dersom samtalepartnaren snakkar langsamt og tydeleg og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtalar om vanlege og praktiske aktivitetar som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekstar knytte til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle meldingar og fortelje om opplevingar og hendingar med enkle frasar og setningar.

B1

Du kan forstå hovudpunkta i klar tekst og tale om kjende emne som du ofte møter i samband med arbeid, skule og fritid. Du kan klare deg i dei fleste situasjonar som kan oppstå, og kan skrive enkle tekstar om kjende emne og kort forklare og grunngi meiningar og planar.

B2

Du kan forstå hovudinnhaldet i komplekse eller akademiske tekstar, også faglege drøftingar innanfor ditt eige fagområde og kan delta i samtalar med eit relativt spontant og flytande språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterande tekstar om eit vidt spekter av emne.

Kva må eg gjere for å få betre resultat?

For å nå eit høgare nivå, må du forbetre språket på mange måtar:

  • Du må kunne bruke språket meir fleksibelt og meir presist, i fleire (uvant) situasjonar, og om fleire emne.
  • På høgare nivå forstår ein talespråk også når det er bakgrunnslyd eller fleire som snakkar samtidig. Ein kan lese lange tekstar, også når strukturen ikkje er så klar.

Ein lærar kan forklare og gi råd om kva du skal gjere for å bli enda betre og kome til neste nivå.

Hvis du tok en prøve etter mars 2014, må du kontakte prøvestedet og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok en prøve før mars 2014, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en bekreftelse på resultatet ditt. Du får svar innen tre uker. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut nytt prøvebevis.

Jeg trenger nytt prøvebevis

Hvilken prøve tok du? *
Her finn du alle framtidige prøvedatoar (periode, resultat)