Norskprøven

Nokre prøvestader er stengd på grunn av covid-19. Prøvestaden din vil kontakte deg på SMS og e-post, for å gi deg meir informasjon. Få svar på dei vanlegaste spørsmåla om prøvene.

Neste prøveperiode:  Norskprøve haust er måndag 20. september til og med fredag 1. oktober.

 Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to veker før prøven.

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)

Ikkje alle prøvestader gjennomfører prøvar i periodane nedanfor. Du må lese på nettsida til kommunen for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoar 2021:

NORSKPRØVE SOMMAR 2021 DATO
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve sommar) til og med måndag 20. juli
   
NORSKPRØVE HAUST 2021 DATOAR 
Påmelding norskprøve haust måndag 23. august til og med fredag 27. august
Prøveperiode måndag 20. september til og med fredag 1. oktober
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 26. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve haust) til og med tysdag 23. november
   
NORSKPRØVE VINTER 2021 DATOAR
Påmelding norskprøve vinter måndag 1. november til og med fredag 5. november
Prøveperiode måndag 6. desember til og med fredag 10. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 11. januar 2022
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve vinter) til og med tysdag 8. februar 2022

 

Skal du melde deg på prøven? Vil du vite mer om prøven?