Norskprøven

Neste prøveperiode:  Norskprøve vår måndag 15. mars til og med fredag 19. mars

Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to veker før prøven.

Ikkje alle prøvestader gjennomfører prøvar i periodane nedanfor. Du må lese på nettsida til kommunen for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoar 2020 og 2021

2020  
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATO
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling  til og med måndag 8. februar 20212021  
NORSKPRØVE VÅR 2021 DATO
Påmelding norskprøve vår

måndag 18. januar til og med fredag 22. januar
Prøveperiode måndag 8. mars til og med fredag 19. mars
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå fredag 9. april
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve vår) til og med måndag 7. mai
   
NORSKPRØVE SOMMAR 2021 DATO
Påmelding norskprøve sommer onsdag 14. april til og med tysdag 20. april
Prøveperiode tysdag 18. mai til og med fredag 28. mai
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve sommar) til og med måndag 20. juli
   
NORSKPRØVE HAUST 2021 DATOAR 
Påmelding norskprøve haust måndag 23. august til og med fredag 27. august
Prøveperiode måndag 27. september til og med fredag 1. oktober
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 26. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve haust) til og med tysdag 23. november
   
NORSKPRØVE VINTER 2021 DATOAR
Påmelding norskprøve vinter måndag 1. november til og med fredag 5. november
Prøveperiode måndag 6. desember til og med fredag 10. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tysdag 11. januar 2022
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve vinter) til og med tysdag 8. februar 2022

 

Skal du melde deg på prøven? Vil du vite mer om prøven?