Norskprøven

Neste prøveperiode: 

Norskprøve haust måndag 14. september til og med fredag 25. september

Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to uker før prøven.

Ikkje alle prøvestader gjennomfører prøvar i periodane nedanfor. Du må lese på nettsida til kommunen for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoar 2020

2020  
NORSKPRØVE SOMMAR 2020 DATO
Påmelding norskprøve sommar onsdag 15. april til og med måndag 20. april
Prøveperiode måndag 18. mai til og med fredag 5. juni.
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå mandag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve sommar) til og med måndag 20. juli
   
NORSKPRØVE HAUST 2020 DATO
Påmelding norskprøve haust måndag 24. august til og med fredag 28. august
Prøveperiode måndag 14. september til og med fredag 25. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå mandag 19. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve haust) til og med måndag 16. november
   
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATO
Påmelding norskprøve vinter måndag 2. november til og med fredag 6. november
Prøveperiode måndag 30. november til og med fredag 4. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra måndag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling  til og med måndag 8. februar 2021
Skal du melde deg på prøven? Vil du vite mer om prøven?