Norskprøven

Neste prøveperiode: 

Norskprøve haust måndag 14. september til og med fredag 25. september

Påmelding for norskprøve vinter opnar måndag 2. november og varar til og med fredag 6.november.

Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to uker før prøven.

Ikkje alle prøvestader gjennomfører prøvar i periodane nedanfor. Du må lese på nettsida til kommunen for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoar 2020 og 2021

2020  
NORSKPRØVE HAUST 2020 DATO
Påmelding norskprøve haust måndag 24. august til og med fredag 28. august
Prøveperiode måndag 14. september til og med fredag 25. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå måndag 19. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve haust) til og med måndag 16. november
   
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATO
Påmelding norskprøve vinter måndag 2. november til og med fredag 6. november
Prøveperiode måndag 30. november til og med fredag 4. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå måndag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling  til og med måndag 8. februar 2021

C1-prøven

Prøvedatoane for gjennomføring av C1-prøven i 2020 er ikkje endeleg fastsatt.

2021  
NORSKPRØVE VÅR 2021 DATO
Påmelding norskprøve vår

måndag 18. januar til og med fredag 22. januar
Prøveperiode måndag 15. mars til og med fredag 19. mars
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå fredag 9. april
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve vår) til og med måndag 7. mai
   
NORSKPRØVE SOMMAR 2021 DATO
Påmelding norskprøve sommer onsdag 14. april til og med tirsdag 20. april
Prøveperiode tirsdag 18. mai til og med fredag 28. mai
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tirsdag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftleg framstilling (norskprøve sommar) til og med måndag 20. juli
   
NORSKPRØVE HAUST OG VINTER 2021 DATOAR 
Prøvedatoane for gjennomføring haust og vinter 2021 er ikkje endeleg fastsatt. Datoane vil bli publisert i løpet av hausten 2020.  

 

Påmeldinga er stengd Vil du vite mer om prøven?