Påfyll! Det lønner seg for alle

Vi må alle lære hele livet

Én utdanning i starten av karrieren er ikke lenger nok. Nå må vi lære hele livet og jobbe underveis.

Kompetansepåfyll blir stadig viktigere for alle yrkesgrupper, uavhengig av utdanning. Industriarbeideren må lære seg nye digitale systemer og nye miljøstandarder. Eleven som hoppet av videregående må ta opp fag. Og legen må lære seg nye journalsystemer og holde seg oppdatert på ny forskning og metode.

For noen handler det om grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og data. For andre handler det om å tenke annerledes, gjøre nye karrierevalg og kanskje starte i et annet yrke.

 

Alle tjener på kompetansepåfyll. Du kan bidra med mer, bedriften øker lønnsomheten og Norge sikrer fremtidens velferd når alle er med.

Få påfyll her:

  • Kompetansepluss – få påfyll av grunnleggende ferdigheter på jobben.
  • Offentlige karrieresentre tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år.
  • Test deg selv – kartlegg og vurdér din kompetanse, og øv på dine grunnleggende ferdigheter.
  • Utdanning.no - gjør deg kjent med alle yrkes- og utdanningsmulighetene som finnes i Norge