Ledige stillinger

Vi har fem ledige stillinger. Vi tar ikke i mot åpne søknader.

Seniorrådgiver HR

Seksjon for HR har ledig en fast stilling som seniorrådgiver. Seksjonen bidrar til å rekruttere, ta hånd om og utvikle den viktigste ressursen til Kompetanse Norge: den menneskelige kapitalen. Vi søker etter en erfaren HR-medarbeider som skal videreutvikle vårt strategiske arbeid innen organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederstøtte, lederutvikling, organisasjonskultur og HR-analyser.

Arbeidsoppgaver:

 • endrings- og utviklingsarbeid, blant annet arbeidsprosesser og organisasjonskultur
 • planlegge, implementere og gjennomføre kompetanseutviklingsprogrammer
 • strategisk ressursplanlegging
 • utvikle HR-analyse som verktøy for strategisk beslutningsstøtte
 • lederrådgivning og lederutvikling
 • videreutvikle medarbeidersamtalen
 • skriftlig saksbehandling, herunder utarbeidelse av policydokumenter
 • andre oppgaver ved behov

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Les hele stillingsutlysningen og søk jobben på jobbnorge.no

Førstekonsulent innen lønn og personal

Seksjon for HR bidrar til å rekruttere, ta hånd om og utvikle den viktigste ressursen til Kompetanse Norge: den menneskelige kapitalen. Vi har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, personaloppfølging, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, byggforvaltning, lønn og sentralbord/resepsjon.

Arbeidsoppgaver:

 • lønnsadministrasjon
 • blant annet registrering, vedlikehold og kontroll av lønnsdata, reiseregninger og utgiftsrefusjoner
 • brukerstøtte
 • andre lønnsadministrative oppgaver ved behov
 • operativt HR-arbeid
 • administrasjon av tidsadministrasjonsmodulen for ansatte i SAP
 • behandling av søknader og sykefravær i SAP
 • brukerstøtte
 • ansvar for innsending av refusjonskrav til Nav
 • avløse i resepsjon og sentralbord ved behov
 • andre oppgaver ved behov

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Ledig fra 1. desember 2018
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist 31. oktober 2018

Les hele stillingsutlysningen og søk jobben på jobbnorge.no

Seksjonsleder for norskprøver (Bergen)

Til å lede en nyopprettet seksjon for norskprøver søker vi en utviklingsorientert og faglig sterk leder. Seksjonen har ansvar for kvalitetssikring og utvikling av norskprøven for voksne innvandrere. Seksjon for norskprøver har 18 ansatte og er en av tre seksjoner i Avdeling for læreplan og prøver.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • bidra til at Kompetanse Norge leverer norskprøver av høy kvalitet
 • koordinere det faglige arbeidet med å utvikle gode norskprøver
 • sørge for effektiv og profesjonell oppbygging, drift og utvikling av seksjonen og tjenestene som seksjonen har og vil få ansvar for
 • utvikle dyktige medarbeidere gjennom fagkunnskap, engasjement og en løsningsorientert holdning
 • delta aktivt i endrings- og utviklingsarbeid

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Kontorsted: Bergen sentrum
 • Søknadsfrist: 21. oktober 2018

Les hele stillingsutlysningen og søk jobben på jobbnorge.no

Seksjonsleder karriereveiledning (Tromsø)

Til å lede seksjon for karriereveiledning søker vi en utviklingsorientert leder som kan sørge for effektiv og profesjonell drift og videreutvikling av seksjonen. Kontoret i Tromsø har et nasjonalt ansvar for å sikre utvikling og oppbygging av digital karriereveiledning for hele landet. Du får et strategisk og operativt lederansvar for seksjonens ansvarsområder. Du har budsjettansvar for seksjonen og personalansvar for omlag 8 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • faglig oppfølging og koordinering av arbeidet med karriereveiledning, med særlig vekt på utvikling av en digital karriereveiledningstjeneste
 • administrasjon av kontoret, herunder oppgavefordeling mellom medarbeidere og styring av ressurser
 • koordinering mot kontoret i Oslo
 • kommunisere med aktuelle beslutningstakere, partene i arbeidslivet og fagpersoner
 • etablere og være til stede på relevante møteplasser
 • utforme innspill til politikkutvikling innen kompetansepolitikk og karriereveiledning

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Kontorsted: Tromsø sentrum
 • Søknadsfrist: 21. oktober 2018

Les hele stillingsutlysningen og søk jobben på jobbnorge.no

Seksjonsleder økonomi og juridiske tjenester (Oslo)

Til å lede seksjon for økonomi og juridiske tjenester søker vi en utviklingsorientert leder som kan sørge for effektiv og profesjonell drift og videreutvikling av seksjonen. Du får et strategisk og operativt lederansvar for de prosesser og tjenester seksjonen leverer innen økonomistyring, regnskap og felles juridiske tjenester. Som seksjonsleder er du medlem av ledergruppen i avdeling for ressurser og styring. Du har budsjettansvar for seksjonen og personalansvar for omlag 9 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • strategisk økonomistyring
 • innspill til departementets budsjettprosess
 • økonomisk rapportering til departement og oppdragsgivere
 • økonomistyring og regnskapsoppfølging på virksomhetsnivå og videreutvikling av økonomistyringen
 • oppfølging av økonomistyringen i avdelinger og seksjoner
 • rådgivning og økonomisk rapportering på EU-prosjekter
 • generell juridisk rådgivning til avdelinger og seksjoner
 • juridisk rådgiving og intern koordinering ifm anskaffelser
 • arbeid med personvernspørsmål

Søknadsfrist 21. oktober.

Les hele stillingsutlysningen og søk jobben på jobbnorge.no