Ledige stillinger

Vi har seks ledige stillinger, fire i Oslo og to i Tromsø. Vi tar ikke imot åpne søknader.

Vil du jobbe for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv?

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver – offentlige anskaffelser

Seksjon for økonomi og juridiske tjenester har ledig en fast stilling som innkjøper. Seksjonen jobber med budsjett- og økonomistyring, regnskap, juridisk bistand og offentlige anskaffelser, og er underlagt avdeling for ressurser og styring sammen med seksjonene HR og virksomhetsstyring. Det er i dag ni ansatte i seksjonen.

Vi søker deg som har erfaring med offentlige anskaffelser, og som i tillegg trives med å jobbe med utviklingsarbeid. Du vil ha en viktig rolle i våre anskaffelsesprosesser; - fra planlegging til tildeling, inkludert kontraktsoppfølging av inngåtte avtaler. Du vil også bidra i videreutviklingen av organisasjonens forvaltningsarbeid, fastsetting av rutiner og utvikling av virksomhetens kompetanse innen offentlig lov- og regelverk.

Arbeidsoppgaver og ansvar vil blant annet være å: 

 • ha ansvar for enkeltanskaffelser, og være en bidragsyter inn i anskaffelser ledet av andre i seksjonen. Dette innebærer blant annet kvalitetssikring av kravspesifikasjoner, utarbeiding av konkurransegrunnlag og publisering
 • være ansvarlig for kontraktsoppfølging av rammeavtaler, og vurdering av behov for å inngå nye rammeavtaler
 • bidra med kompetanseheving om anskaffelsesprosesser for hele virksomheten
  veilede medarbeidere og bidra i utvikling og implementering av gode prosesser for anskaffelser 

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Frist for å søke: 10. mai

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no

Vil du jobbe med innhold og utvikling på utdanning.no?

Kompetanse Norge søker medarbeider til innholdsteamet i utdanning.no. I arbeidsoppgavene inngår drift, vedlikehold og videreutvikling av vårt nettsted utdanning.no og tilhørende tjenester.

Utdanning.no er den nasjonale nettsiden for utdannings- og karrierevalg. Her finnes også inspirasjonsverktøy og andre digitale tjenester, som hjelper brukerne med å ta informerte valg.

Innholdsteamet har i dag sju ansatte. Disse samarbeider tett med vårt tekniske utviklingsteam bestående av tolv informatikere og systemutviklere. Sammen utgjør disse seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon, som er en av to seksjoner i Kompetanse Norge i Troms.

Arbeidsoppgaver

 • opppdatering, kvalitetssikring og videreutvikling av innhold og digitale tjenester knyttet til utdanning og yrker på utdanning.no
 • samarbeid med teknisk team
 • samarbeid med aktører innen utdanning og arbeidsmarked
 • brukerkontakt gjennom innsiktsarbeid, brukertesting og workshops
 • deltakelse i innholdsteamets øvrige oppgaver

Andre arbeidsoppgaver: 

 • prosjekt- og utviklingsarbeid knyttet til nye digitale tjenester
 • deltakelse i ulike nettverk og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere
 • markedsføring av utdanning.no på konferanser, utdanningsmesser og i sosiale medier

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Tromsø
 • Søknadsfrist: 15. april

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no

Brenner du for programmering, databaser og lynrask databehandling? Kompetanse Norge søker nå: Back-end systemutviklere

 I Tromsø har vi et ungt miljø på rundt 30 ansatte, med ansvar for blant annet Utdanning.no.

Utdanning.no er et nettsted med mer enn ni millioner årlige besøkende som tilbyr oppdatert og korrekt utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Under panseret ligger innsamlet data fra over hundre forskjellige norske registre. Disse struktureres og visualiseres, og brukes i forskjellige tjenester på nettstedet. Vi utvikler nettsidene våre i Drupal 8.

Som Back-end systemutvikler vil du blant få ansvar for å videreutvikle og drifte ETL-systemene våre, som i hovedsak er utviklet med hjelp av Python, MySql, og Apache Solr. 

Det er en fordel med erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • Python
 • Bruk av databaser – for eksempel MySQL
 • Bruk av søkemotorteknologi – for eksempel Apache Solr
 • Web- og API-utvikling
 • Bruk av Linux og kommandolinjeverktøy
 • Containerteknologi som Docker
 • Bruk av åpne datakilder – for eksempel data.norge.no

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Tromsø
 • Søknadsfrist: 26. april

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no

Kompetanse Norge bygger et solid fagmiljø innen it og innovasjon, og søker nå:
Cloud Manager

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og for landets innbyggere. Vi er åtte personer i seksjonen.

Vi søker deg som brenner for Cloud-teknologi, og som vil bidra i utviklingen av vår skytjenestestrategi. Du vil få et dedikert ansvar for å ta i bruk de muligheter som ligger i skyen.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Utarbeide veikart for skyporteføljen
 • Optimalisering og drift av skytjenester
 • Flytting av tjenester fra on-prem til sky
 • Forvaltningsansvar for skybaserte tjenester
 • Bidra til videreutvikling av driftsmiljøet
 • Være en viktig bidragsyter i arbeidet med å ta i bruk ny teknologi

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Frist for å søke: 19. april

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no

Kompetanse Norge bygger et solid fagmiljø innen it og innovasjon, og søker nå:
Virksomhetsarkitekt

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og for landets innbyggere. Vi er åtte ansatte i seksjonen.

For å sikre at vi til enhver tid har en brukerorientert og smidig tjenesteutvikling, er Kompetanse Norge er nå i en overgangsfase der vi gradvis tar i bruk ny teknologi. For å sørge for fremdrift og kvalitetssikring av dette viktige arbeidet, søker vi nå en erfaren virksomhetsarkitekt, som skal lede arbeidet med å digitalisere og automatisere våre prosesser.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Identifisere det digitale potensialet i dagens arbeidsprosesser
 • Bidra med gode innspill og ideer til hvordan direktoratet kan anvende ny teknologi
 • Identifisere relevante beslutningstakere og sørge for forankring i organisasjonen
 • Konkretisere og styrke direktoratets digitale strategi
 • Omdanne strategien til konkrete handlingsplaner
 • Gjennomføre workshops med involverte parter, samt fordele ansvar
 • Ta ansvar for karleggings- og budsjettprosesser, relatert til egne prosjekter

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Frist for å søke: 19. april

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no

Kompetanse Norge bygger et solid fagmiljø innen it og innovasjon, og søker nå:
Løsningsarkitekt/plattformsansvarlig

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og landets innbyggere. Vi er åtte ansatte i seksjonen.

Vi bygger nå et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering, og i denne forbindelse ser vi etter deg som vil være pådriver for optimalisering av arbeidsflyt, og som vil sikre integrasjon mellom våre ulike arbeidsverktøy.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Inneha ansvar for våre samhandlingsløsninger (primært SharePoint, Teams og O365)
 • Være pådriver for optimalisering av arbeidsflyt, gjennom bruk av verktøy og applikasjoner i plattformen. (spesielt rettet mot repeterende oppgaver)
 • Utføre «governance» på Office365 og SharePoint ved å ha kontroll på endringer og integrasjon av nye funksjonaliteter
 • Være en støttefunksjon, og kunne ta på deg et koordinerende ansvar for plattformutviklingen internt i Kompetanse Norge

Kort om stillingen:

 • Heltid
 • Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Frist for å søke: 19. april

Les om stillingen og søk på jobben via jobbnorge.no