Ledige stillinger

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Hos oss kan du bidra til at flere får muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet. Under kan du se hvilke muligheter som finnes hos oss.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.


Rådgiver til operativ tilskuddsforvaltning


Kompetanse Norge lyser ut en fast stilling som rådgiver i seksjon for tilskudd. Seksjon for tilskudd er en av tre seksjoner i avdeling for arbeidsliv og kompetanse.

Kompetanse Norge forvalter en stor portefølje av tilskuddsordninger, blant annet tilskudd som hører til under Kompetanseprogrammet. Seksjon for tilskudd har ansvar for den operative tilskuddsforvaltningen for alle tilskudd Kompetanse Norge administrerer.

Noen av arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • behandle søknader
  • gjennomgå og følge opp rapportering fra tilskuddsmottakere

Søknadsfrist er 21. mai 2021

Se hele utlysningen og søk jobben hos jobbnorge.no

Rådgiver/seniorrådgiver seksjon for læreplan

Seksjon for læreplan har ledig ett års vikariat som rådgiver/seniorrådgiver fra 15. august 2021.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • oppfølging av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • ansvar for kompetanseutviklingstiltak og kompetansepakker
  • bidra til politikkinnspill til departement og andre aktører
  • drive utredningsarbeid på feltet

Søknadsfrist er 10. mai 2021

Se hele utlysningen og søk jobben hos jobbnorge.no