Ledige stillinger

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Hos oss kan du bidra til at flere får muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet. Under kan du se hvilke muligheter som finnes hos oss.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.