Ledige stillinger

Vi har flere ledige stillinger som sensorer, HR-rådgivere og seksjonsleder for digitalisering og ikt. Vi tar ikke i mot åpne søknader.

Sensorer til norskprøven for voksne innvandrere

Kompetanse Norge søker etter nye sensorer til vurdering av delprøven i skriftlig framstilling, som er en del av norskprøven for voksne innvandrere.

Oppdraget vil i første omgang gjelde til og med 31.12.19.

Oppdrag gjennomføres i forbindelse med prøveperiodene for norskprøven. Neste periode er etter planen 26. november til og med 6. desember med sensurfrist 10. januar. Det er planlagt fire prøveperioder i 2019. Standardkontrakten innebærer 20-300 besvarelser per prøveperiode, avhengig av antall fremmøtte kandidater. Kompetanse Norge dekker ikke vikarutgifter.

Kompetanse Norge har ansvaret for opplæring av sensorene, og alle som skal være sensor må delta på en årlig samling. Samlingene er en viktig del av kvalitetssikringen av norskprøvene.

Første samling for nye sensorer vil være i Oslo 3. og/eller 4. september avhengig av hvilket nivå man skal sensurere på. Fokus første dag vil være på vurdering av tekster på B1-B2-nivå. Andre dag vil ha fokus på vurdering av tekster på nivå A1-B1. Det er en forutsetning for inngåelse av avtale om oppdrag at alle sensorer kan delta på sensorsamlingen. Kompetanse Norge dekker utgifter til reise og opphold under sensorsamlingen ved behov.

Les hele utlysningen og send sensorsøknad via Jobbnorge.no

 

HR-rådgiver/seniorrådgiver (organisasjonsutvikling)

Vi søker etter en erfaren HR-medarbeider som skal videreutvikle HR-seksjonens strategiske arbeid innen organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederstøtte, lederutvikling, organisasjonskultur og HR-analyser.

Seksjon for HR bidrar til å rekruttere, ta hånd om og utvikle den viktigste ressursen til Kompetanse Norge: den menneskelige kapitalen. Vi har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, personaloppfølging, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, byggforvaltning, lønn og sentralbord/resepsjon. Det er syv medarbeidere i seksjonen.

 • Stillingen er ledig omgående
 • Fast stilling
 • Heltid
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist 5. august 2018

Les hele utlysningen og send søknad via Jobbnorge.no

HR-rådgiver/seniorrådgiver (HMS, anskaffelse)

Vi søker etter en erfaren HR medarbeider som skal arbeide med HMS, anskaffelsesprosesser i HR-seksjonen, byggforvaltning, utvikling av vår arbeidsgiverpolitikk og lederrådgivning.

Seksjon for HR bidrar til å rekruttere, ta hånd om og utvikle den viktigste ressursen til Kompetanse Norge: den menneskelige kapitalen. Vi har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, personaloppfølging, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, byggforvaltning, lønn og sentralbord/resepsjon. Det er syv medarbeidere i seksjonen.

 • Stillingen er ledig omgående
 • Fast stilling
 • Heltid
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist 5. august 2018

Les hele utlysningen og send søknad via Jobbnorge.no

Ledig midlertidig stilling som konsulent i vår resepsjon

Vi søker en hyggelig og selvstendig medarbeider til vår resepsjon i Oslo. Stillingen er ledig fra og med 1. desember 2018, til og med 31. desember 2019. Stillingen hører til seksjon for HR. Det er syv medarbeidere i seksjonen.

Arbeidsoppgaver: betjene resepsjon og sentralbord, bestille rekvisita og reiser, kontaktperson for renhold, vaktmester, kantine, rekvisitaleverandør og reisebyrå, utsending av materiell samt oversikt over lagerbeholdning, bestilling av adgangskort, blomster, kaker og visittkort med mer, andre oppgaver ved behov

 • Heltid
 • Midlertidig
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist 5. august 2018

Se hele utlysningen og send søknad via Jobbnorge.no

Seksjonsleder for digitalisering og ikt

Til å lede en nyopprettet seksjon for digitalisering og IKT søker vi en utviklingsorientert og faglig sterk leder som kan sørge for effektiv og profesjonell oppbygging, drift og utvikling av seksjonen og tjenestene vi skal levere. Du får et operativt lederansvar for prosesser og tjenester seksjonen leverer innen drift og utvikling av Kompetanse Norges IKT-løsninger, og et særlig ansvar for Kompetanse Norges digitaliseringsarbeid. Du må ha evne til å forankre drift og utviklingsarbeid i god personal- og strategisk ledelse.

 • Heltid
 • Fast
 • Kontorsted: Oslo sentrum
 • Søknadsfrist: 22. august 2018

Les hele stillingsannonsen og send søknad via Jobbnorge.no