Kontakt

Kompetanse Norge

Kompetanse Norges plassering i Oslo

Besøksadresse Oslo

Karl Johans gate 7,
inngang Dronningens gate.

Buss, trikk, t-bane, tog og flytog stopper noen minutters gange fra oss. Nærmeste stoppested er Jernbanetorget og Oslo S. Se ruter.no eller nsb.no.

Nærmeste parkeringshus er på Oslo City.

Besøksadresse Bergen

Vi har også et kontor i Bergen, adressen dit er Rådhusgaten 2.

Besøksadresse Tromsø

I Tromsø finner du oss i Rådhusgata 3.

E-post og telefon

E-post: postmottak@kompetansenorge.no
Sentralbord: 23 38 13 00

E-post og telefon direkte til ansatte.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Postadresse

Kompetanse Norge
Postboks 236, Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse

Vi må få e-faktura i Elektronisk handelsformat (EHF), jmf. digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen.

Fakturaadresse for EHF-faktura

974788985

Invoices from foreign businesses

Fakturaene må være påført adressen:

Kompetanse Norge
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Vi kan ikke motta fakturaer per e-post. Hvis du ikke kan sende EHF-faktura må du sende papirfaktura til adressen ovenfor.

Spørsmål om fakturaer kan rettes til okonomi@kompetansenorge.no.