Kontakt

Kompetanse Norge

Besøksadresse Oslo

Karl Johans gate 7,
inngang Dronningens gate.

Buss, trikk, t-bane, tog og flytog stopper noen minutters gange fra oss. Nærmeste stoppested er Jernbanetorget og Oslo S. Se ruter.no eller nsb.no.

Nærmeste parkeringshus er på Oslo City.

Besøksadresse Bergen

Vi har også et kontor i Bergen, adressen dit er Rådhusgaten 2.

Besøksadresse Tromsø

I Tromsø finner du oss i Storgata 25.

E-post og telefon

E-post: postmottak@kompetansenorge.no
Sentralbord: 23 38 13 00

Åpningstid for sentralbordet:

Mandag, onsdag og torsdag: kl. 08:30–15:30
Tirsdag: kl. 09:00–15:00
Fredag: kl. 08:30–15:00 

E-post og telefon direkte til ansatte.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Postadresse

Kompetanse Norge
Postboks 236, Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse

Alle fakturaer til Kompetanse Norge skal sendes som e-faktura i Elektronisk handelsformat EHF 3.0/PEPPOL BIS Billig 3.0, jmf. digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen.

Faktura sendt på e-post vil ikke bli behandlet.

Fakturaadresse for EHF-faktura

974788985

Invoices from foreign businesses (0192:974788985)

Fakturaene må være påført adressen:

Kompetanse Norge
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Alle fakturaer må inneholde fakturareferanse. Denne referansen består av 1650 + 3 eller 4 bokstaver (eks. 1650arkn).

Spørsmål om fakturaer kan rettes til okonomimail@kompetansenorge.no.