Kontakt

Kompetanse Norge

Besøk og postadresser:

Besøksadresser i direktoratet

E-post og telefon

E-post: post@hkdir.no
Sentralbord: 55 30 38 00 (09:00–14:30)

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Fakturaadresse

Leverandører til HK-dir skal benytte elektronisk faktura (EHF).

Fakturaadresse for EHF-faktura

Vår elektroniske fakturaadresse er: 974788985 

Alle fakturaer må ha en bestillerreferanse for kontaktperson på divisjon Kompetanse Norge ( (1650 pluss fire bokstaver).

Postadresse for papirfaktura
HK-dir divisjon Kompetanse Norge
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Invoices from foreign businesses (0192:974788985)
Spørsmål om fakturaer kan rettes til okonomi@hkdir.no.