Voksnes deltakelse i videreutdanning er stabil

Åtte prosent av den voksen befolkningen har deltatt i formell videreutdanning i løpet av de siste tolv månedene. Det viser de første resultatene fra Lærevilkårsmonitoren 2020.

Lærevilkårsmonitoren måler omfanget av og vilkårene for læring og kompetanseutvikling i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Andelen av den voksen befolkningen som har deltatt i formell videreutdanning har ligget stabilt på åtte prosent de siste fem årene, men har i et lengre tidsperspektiv ligget noe høyere.

Det er personer i trettiårene som deltar mest i videreutdanning. I tillegg deltar kvinner noe mer enn menn.  Det er også slik at de som ikke jobber deltar mer i videreutdanning enn personer i arbeid, trolig fordi en del av dem som velger å ta utdanning også i voksen alder, vil være utenfor arbeidsstyrken i en periode mens studiene pågår.

Datainnsamlingen er gjort fra januar til ut april i år.

Les mer om funn fra Lærevilkårsmonitoren

Kompetanse Norge publiserer flere resultater fra Lærevilkårsmonitoren utover sommeren.