Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang – fagsamling

Alfakonferansen har skiftet navn. I år inviterer Kompetanse Norge til Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang. Samlingen finner sted i Sandefjord 14.–16. november 2018

to kvinner som ser i tegneseriebok

På samlingen blir det faglig påfyll og erfaringsutveksling for lærere og ledere som arbeider med opplæring på alfabetiseringsmodulen, spor 1 og på begynnermodulene i forsøkene med forberedende voksenopplæring (FVO).

Smakebiter fra programmet

Marte Monsen fra Høgskolen Innlandet vil presentere nyere forskning og teoriutvikling om grunnleggende litterasitetsutvikling, i lys av det vi har av kunnskaper, ressurser og tid. Den nederlandske forskeren Jeanne Kurvers, som også jobber med utdanning av lærere, vil holde en spennende forelesning med tittel Language and thinking. From context to text. Low literacy learners between situated learning and logic reasoning.

Andre temaer i plenum og workshop er:

  • muntlig begynneropplæring uten bruk av skrift som støtte
  • vurdering av muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter i opplæringen
  • arbeidsretting av opplæringen
  • hverdagsmatematikk
  • bruk av morsmål

Les mer og meld deg på fagsamlingen