Videreutdanning i realkompetansevurdering høsten 2020

Allerede fra høsten 2020 tilbyr Kompetanse Norge i samarbeid med OsloMet videreutdanning i realkompetansevurdering på masternivå.

To menn og en kvinne som jobber som sjåfører sitter i et klasserom
Foto:Terje Heiestad for Kompetanse Norge

Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse om kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse og veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

Du får kompetanse til å utføre en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger.

Studiet er på masternivå, gir 15 studiepoeng, er samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i arbeid. 

Søknadsfrist: 1. september.  
Studiestart: 26. oktober 
Antall Plasser: 45 . Studiet settes ikke i gang om det blir færre en 10 kvalifiserte studenter.  
Samlinger: Det er lagt opp til fire samlinger over to dager.  
På grunn av covid19 er det per i dag usikkert om samlingene blir digitale eller fysiske. Detaljert informasjon om samlingsform vil bli gitt til påmeldte og interesserte.  

Undervisningen vil foregå på dagtid.  

  • Samling 1. 26.–27. okt. 2020 
  • Samling 2. 16.–17. nov. 2020 
  • Samling 3. 11.–12. jan. 2021 
  • Samling 4. 01.–02. feb. 2021  

Eksamen: Individuell hjemmeeksamen med start i februar. 
Studiested: Dersom det blir fysiske samlinger vil studiet gjennomføres på campus Pilestredet i Oslo sentrum. 

Mellom samlingene og på samlingene vil det være aktiviteter i læringsplattformen Canvas som alle studenter får tilgang til.   

Studieavgift: Studiet er uten studieavgift. Det er finansiert med midler fra Kompetanse Norge. Men alle studenter må betale semesteravgift på 600,- kr. Studiet går over to semestre, du vil kun måtte betale semesteravgift for vårsemesteret 2021 (semesteret du tar eksamen).

Utover studieavgift må studentene selv betale for studiemateriale, reise og opphold (ved fysiske samlinger). 

Hvordan søker du? 

For å bli tatt opp som student ved OsloMet må du søke gjennom søknadsportalen Søknadsweb. Søknadsweb er åpnet for å ta imot søknader. Stenger 1. september.

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker opptak på nettsiden til studiet.  

Innpassing av grunnkurs i realkompetansevurdering: 
Hvis du har deltatt på grunnkurs i Realkompetansevurdering i regi av Utdanningsdirektoratet og OsloMet, vil det være muligheter for å søke om innpassing i studiet for det innholdet som du allerede har gjennomført. Dette kan gi deg kortere studieløp. Du kan først søke innpassing av tidligere utdanning/kompetanse når du er tatt opp som student. Det vil si at du først kan søke om innpassing når du har mottatt melding om at du har fått studieplass. 
Kontaktperson: Ida.stabrun@oslomet.no