Verktøy for å øke kvaliteten i karriereveiledningen

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal bidra til å øke kvaliteten i karriereveiledningen i Norge, og derfor har Kompetanse Norge utviklet verktøy som skal gjøre det enklere å ta kvalitetsrammeverket aktivt i bruk.

Skjermdumper fra forsidene til vertkøyene

Min kompetanse – selvevalueringsverktøyet for karriereveiledere

Min kompetanse,  som ble lansert i november, er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk.

– Verktøyet skal inspirere karriereveiledere til å kartlegge, reflektere over og utvikle egen kompetanse. Verktøyet kan også brukes sammen med kolleger, som utgangspunkt for samtaler om kompetanse og kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Ledere kan bruke verktøyet i samarbeid med sine medarbeidere, som ledd i arbeid med kompetanseutvikling, sier Tonje Gravås, fungerende seksjonsleder i Kompetanse Norge.

De syv kompetanseområdene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk, illustrasjon

De syv kompetanseområdene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk

Om Min kompetanse

Min kompetanse er bygget opp rundt de syv kompetanseområdene. Innenfor hvert av områdene kan du som karriereveileder ta stilling til en rekke påstander og velge det svaralternativet som passer best.

Du kan velge å opprette en egen bruker, lagre alle resultater og følge din egen progresjon. Personopplysninger og andre data blir ikke brukt til andre formål, og profilen kan når som helst slettes. For å stimulere til kompetanseutvikling er det samlet ulike ressurser innenfor hvert område.

– Karriereveiledningskompetanse er sammensatt, og det er mange områder karriereveiledere trenger kompetanse innenfor. Felles nasjonale kompetansestandarder og kontinuerlig kompetanseutvikling er av stor betydning for profesjonaliseringen av karriereveiledningsfeltet, sier Gravås.

Etikkort til etisk refleksjon

Etikkort, som ble lansert i desember, skal gi karriereveiledere et godt utgangspunkt for å reflektere over etiske utfordringer. Verktøyet bygger på de nasjonale etiske retningslinjene for karriereveiledning.

 – Etikkortene kan brukes både når du vil reflektere alene og når etikk settes på agendaen i felleskap. Samtalestarterne og refleksjonsspørsmålene er ment som utgangspunkt for refleksjon. Det er ikke nødvendigvis svarene i seg selv som er målet, men de refleksjonene og diskusjonene som oppstår underveis, sier Gravås.

Utsnitt fra verktøyet so er en illustrasjon av en kvinne som holder kort

Etikkortene gir innhold til etisk refleksjon

Om etikkortene

Etikkortene kan bli brukt inn i et strukturert og systematisk arbeid med etikk på arbeidsplassen. I verktøyet får du valget mellom samtalestartere eller situasjonsbeskrivelser, med tilhørende refleksjonsspørsmål.

Samtalestartere er spørsmål som gir deg nye innganger til å tenke over og snakke om etikk i karriereveiledning. Spørsmålene kan knyttes til de Nasjonale etiske retningslinjene for karriereveiledning, og er delt inn i de tre kategoriene Kompetanse, Relasjon og samarbeid og Refleksjon.

Spørsmålene sorteres etter kategori, i tilfeldig rekkefølge, eller etter eget ønske. Når du logger inn, vil du kunne lagre både kort og refleksjoner. Alt kan enkelt skrives ut.  

Beskrivelsene er knyttet til realistiske karriereveiledningssituasjoner, og blir fulgt opp med refleksjonsspørsmål. På samme måte som samtalestarterne, gir de ulike utgangspunkt for å tenke over og snakke om etikk i karriereveiledning. 

I verktøyet kan du også fortløpende notere ned tanker og refleksjoner til hvert enkelt etikkort. Notatene lagres, slik at du kan fortsette på et senere tidspunkt.

Utviklet i samarbeid med karriere­veiledningsfeltet

Begge verktøyene er utviklet i nært samarbeid med karrierveiledningsfeltet og brukertestet i flere runder. I 2021 kommer et verktøy knyttet til del fire i kvalitetsrammeverket, som handler om kvalitetssikring. Et verktøy som tar utgangspunkt i området karrierekompetanse i Nasjonalt kvalitetsrammeverk, er også planlagt.

– Vi er glade for interessen og entusiasmen vi har fått fra feltet i dette utviklingsarbeidet. Det at verktøyet er utviklet i nært samarbeid med karriereveiledningsfeltet, håper vi har bidratt til at verktøyene oppleves som nyttige og relevante i arbeidet med kvalitet, sier Gravås.