Utvikler nye videreutdanninger

Logoen til Universitetet i Bergen. Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Kompetanse Norge har gitt støtte til utvikling av nye videreutdanninger i norsk som andrespråk med et tydelig fokus på voksne innlærere, folk som skal lære et nytt språk.

Studiene gir 30 studiepoeng og starter opp høsten 2017. De lærestedene som har fått støtte er Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Behov for voksenpedagogikk

En undersøkelse om kompetanse og kompetansebehov hos voksenlærere (Vox 2015), viser at 47 prosent av lærere i norskopplæringen mangler utdanning i norsk som andrespråk, og det er svært få som har utdanning innen voksenpedagogikk. Dette viser at det er et behov for videreutdanninger i norsk som andrespråk med et voksenpedagogisk perspektiv.

Se lenker til de nye studiene: