Utvikler nye videreutdanninger

Kompetanse Norge har gitt støtte til utvikling av nye videreutdanninger i norsk som andrespråk med et tydelig fokus på voksne innlærere, folk som skal lære et nytt språk.

Logoen til Universitetet i Bergen. Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Studiene gir 30 studiepoeng og starter opp høsten 2017. De lærestedene som har fått støtte er Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Behov for voksenpedagogikk

En undersøkelse om kompetanse og kompetansebehov hos voksenlærere (Vox 2015), viser at 47 prosent av lærere i norskopplæringen mangler utdanning i norsk som andrespråk, og det er svært få som har utdanning innen voksenpedagogikk. Dette viser at det er et behov for videreutdanninger i norsk som andrespråk med et voksenpedagogisk perspektiv.

Se lenker til de nye studiene: