Tre råd til voksne som skal søke høyere utdanning

– Det er ikke bare 18-åringen som skal søke utdanning for første gang som bør merke seg datoen 15. april, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

voksen lærer snakker og ler til en annen voksen med ryggen til

Fristen for å søke utdanning via samordnet opptak nærmer seg, og det er mange voksne som også skal velge nå.

– Arbeidslivet vårt endrer seg stadig raskere. Vi må alle utvikle kompetansen vår hele tiden. I fremtiden kommer nok studenter til å være en mer sammensatt gruppe som veksler mellom studier og arbeid, sier Lund.

Hun har tre råd til dem som skal søke utdanning nå.

  • Kartlegg hva du trives med og hva du er god til og orienter deg om hvilke yrker det er behov for både nå og noen år fram i tid. Finn ut hvordan du kan koble dine evner og interesser til behovene i arbeidsmarkedet.
  • Vurder å kombinere jobb og studier. Kanskje kan du studere på deltid samtidig som du jobber? Flere studier gir deg også mulighet til å delta via nettet, og delta på noen samlinger i løpet av studieløpet.
  • For å lykkes som student i voksen alder er det viktig å legge til rette for gode rammer. Det kan handle om alt fra tilrettelegging på arbeidsplassen til støtte fra familien. Finnes det noen økonomiske støtteordninger som kan være til hjelp for deg?

En god mulighet for voksne som skal gjøre valg knyttet til utdanning og arbeidsliv, er å ta kontakt med et offentlig karrieresenter, der alle over 19 år kan få gratis karriereveiledning av kvalifiserte veiledere. Det finnes per i dag karrieresentre i alle fylker unntatt Oslo.

Hvilke yrker kommer til å trengs?

Kompetansebehovsutvalgets rapport for 2019 viser til Navs bedriftsundersøkelse, som er tydelig på at det er relativt stor mangel på en del yrker som krever høyere utdanning:

  • helse: sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, legespesialister
  • ikt: programvare- og applikasjonsutviklere, systemanalytikere/-arkitekter
  • bygg og anlegg: bygningsingeniører, ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og sivilingeniører innen bygg og anlegg
  • pedagogikk: grunnskolelærere og barnehagelærere

– Samfunnet kommer alltid til å trenge en miks av mange yrker. Når du velger, er det lurt å orientere deg om hvilke næringer som vokser og hvilke som avtar, som for eksempel varehandel. Dessuten er mange av framtidens yrker foreløpig ukjente for oss, sier Lund.

Aldri utlært

Uansett hva man velger, er det viktig å huske at ingen blir ferdig utlært gjennom en utdanning. Arbeidsplassen er stadig voksnes viktigste læringsarena.

– Dagens studenter tar ikke utdannelse én gang for alle lenger. Omstillingskompetanse og åpenhet for å lære nye ting hele livet blir stadig viktigere. Utdannelse i dag er derfor bare starten på begynnelsen av karrieren, sier Lund.